Kundresan

Från idé till resultat, nu börjar vår gemensamma resa.

Omvärldsanalys

Samarbetet inleds med att din kontaktperson på Borås Tidning läser på om din bransch och ditt företag.

Workshop

Vi träffas för att gemensamt gå igenom målgrupp, investering, budskap och målsättning.

Målgruppsanalys

Vi använder oss av analytiker och produktspecialister för att identifiera just er målgrupp.

Strategi

Baserat på infon vi fått fram gör vi en övergripande marknadsstrategi för er framtida annonsering.

Optimering

Vi följer och utvärderar din kampanj löpande. Vi optimerar din kampanj och ser till att den följer våra målsättningar.

Analys

Efter avslutad kampanj samlas arbetsgruppen på Borås Tidning för att sammanställa en utvärdering och analys.

Uppföljning

Vi kontaktar er för att gå igenom resultatet och kommer med förslag på hur vi tar nästa steg i vårt samarbete.

Kampanjplanering

Vi utgår från er strategi och målgrupp och planerar tillsammans er kampanj. Kanaler, budskap, budget.

Kampanjstart

Vi rullar ut kampanjen i våra kanaler enligt överenskommelse.

Produktion

Våra kreatörer inleder arbetet med att skapa kampanjinnehållet. Du hålls uppdaterad under arbetets gång och får löpande korrektur.

Bokning

Vi säkerställer att det finns tillräckligt med utrymme och bokar in din kampanjplan. Du får givetvis en bokningsbekräftelse på mail.

Presentation

Vi träffas för att gemensamt gå igenom vårt förslag som är framtaget i samråd med produktspecialist, kreatör och analytiker.

Omvärldsanalys

Samarbetet inleds med att din kontaktperson på Borås Tidning läser på om din bransch och ditt företag.

Workshop

Vi träffas för att gemensamt gå igenom målgrupp, investering, budskap och målsättning.

Strategi

Baserat på infon vi fått fram gör vi en övergripande marknadsstrategi för er framtida annonsering.

Målgruppsanalys

Vi använder oss av analytiker och produktspecialister för att identifiera just er målgrupp.

Kampanjplanering

Vi utgår från er strategi och målgrupp och planerar tillsammans er kampanj. Kanaler, budskap, budget.

Presentation

Vi träffas för att gemensamt gå igenom vårt förslag som är framtaget i samråd med produktspecialist, kreatör och analytiker.

Uppföljning

Vi kontaktar er för att gå igenom resultatet och kommer med förslag på hur vi tar nästa steg i vårt samarbete.

Bokning

Vi säkerställer att det finns tillräckligt med utrymme och bokar in din kampanjplan. Du får givetvis en bokningsbekräftelse på mail.

Analys

Efter avslutad kampanj samlas arbetsgruppen på Borås Tidning för att sammanställa en utvärdering och analys.

Produktion

Våra kreatörer inleder arbetet med att skapa kampanjinnehållet. Du hålls uppdaterad under arbetets gång och får löpande korrektur.

Optimering

Vi följer och utvärderar din kampanj löpande. Vi optimerar din kampanj och ser till att den följer våra målsättningar.

Kampanjstart

Vi rullar ut kampanjen i våra kanaler enligt överenskommelse.