Räckvidd och läsarprofiler

Nå flest med Borås Tidnings kanaler!

Få bästa räckvidd i Borås och hela Sjuhärad med marknadsföring med Borås Tidning. Väljer du att annonsera både i tidningen och på vår sajt når du fler personer i vår region än med någon annan mediekanal.

Längre ner på sidan visar vi läsarprofil på BT:s läsare och besökare. Vill du komma till bt.se för att se aktuella annonskampanjer – klicka här

 • Så här stor andel personer i Sjuhärad kan ni nå med oss

  Räckvidd unika personer som läser BT och/eller besöker bt.se. Samma person räknas bara en gång. Varje unik besökare är oftast aktiv på flera plattformar.

  Källa: Sifo Orvesto 2018. Målgrupp A-region 36 Borås/Sjuhärad. Daglig räckvidd print och genomsnittlig veckoräckvidd digitalt.

  Så här stor andel når vi i jämförelse med andra medier i regionen

  Print & digitalt BT: Räckvidd unika personer som läser BT och/eller besöker bt.se. Samma person räknas bara en gång. Varje unik besökare är oftast aktiv på flera plattformar.
  Digitalt BT: Räckvidd unika personer per vecka. Desktop plus mobil. Samma person räknas bara en gång.
  Print BT: Räckvidd unika personer per dag. Samma person räknas bara en gång.

  Källa: Sifo Orvesto 2018. Målgrupp A-region 36 Borås/Sjuhärad.

  BT:s läsare

   

  Kontakter: Totala summan av läsare av BT och besökare på bt.se oavsett om det är samma personer. Per dag BT och per vecka bt.se.
  Personer: Antal unika personer som läser BT och/eller besöker bt.se. Samma person räknas bara en gång.
  Print: Antal unika personer per dag som läser BT. Samma person räknas bara en gång.
  Digitalt: Antal unika personer per vecka. Desktop plus mobil. Samma person räknas bara en gång.

  Källa: Sifo Orvesto 2018.

  Trovärdighet

  Ju trovärdigare innehåll en annons omges av, desto högre blir också annonsens trovärdighet, visar den årliga undersökningen ADTRUST från NewsMediaWorks.

  Nettoförtroende för innehåll & annonser

  Källa: NewsMediaWorks ADTRUST 2018.
  Nettoförtroende = Andel som håller med (5-7 av 7) minus andel som inte håller med (1-3 av 7).

  Hemmaplan

  Räckvidd per kommun

  Print: Unika personer per dag. Samma person räknas bara en gång.
  Digitalt: Unika personer per vecka. Desktop plus mobil. Samma person räknas bara en gång.
  Print och digitalt: Unika personer som läser BT och/eller besöker bt.se. Samma person räknas bara en gång.
  * = Få intervjupersoner i kommun för att vara helt statistiskt säkerställt.

  Vi når de unga

  Räckvidd olika medier i åldern 16-29 år i Sjuhärad

  BT Print och digitalt: Unika personer som läser vår tidning och/eller besöker sajten. Samma person räknas bara en gång.
  BT Digitalt: Unika personer per vecka. Desktop plus mobil. Samma person räknas bara en gång.
  BT Print: Unika personer per dag. Samma person räknas bara en gång.

  Nu når vi fler än någonsin

  Sanningen är att vi nu når fler än någonsin. Detta tack vare att vi har flera kanaler men framförallt för att intresset för god lokal journalistik är fortsatt stort.

  Diagrammet visar antal läsare av tidningen och besökare på sajten. Samma person räknas bara en gång.

  Källa: Sifo Orvesto 1999 och 2018.

  Vikten av att synas i lokal morgontidning

  Morgontidningen har hög trovärdighet, vilket också omfattar dig som annonsör och dina annonser. Läsarna har en mer positiv inställning till annonser i morgontidningen än i många andra medier.

  Andel ganska eller mycket positiva till reklam i dessa medier

  Källa: Sifo Orvesto 2018.

  Öka din räckvidd – vi hjälper dig

  Repetition och tillskott är dubbel vinst!

  Med flera införanden och marknadsföring i fler kanaler ger din annons eller kampanj ett större intryck hos mottagaren. Dessutom når du nya läsare med fler införanden och tillskott i flera kanaler.
  Källa: Sifo Orvesto 2018

 • Hur ser våra tidningsläsare ut?

   Ålder
  Boendeform
  Sysselsättning
  Kön
  Hushållsstorlek

  Hur ser våra webbesökare ut?

   Ålder
  Boendeform
  Sysselsättning
  Kön
  Hushållsstorlek

 • Källa: Sifo Orvesto konsument och Orvesto Internet. Helår 2018.